Categorieën
Keuzebegeleiding Nieuws Pensioen

Keuzebegeleiding bij pensioen #10 – Risico’s

Keuzebegeleiding bij pensioen #10 – Risico’s

In deze serie krijg jij een inkijkje in de onderwerpen die spelen rondom pensioen! Tweewekelijks stuurt Sofie nieuwe inzichten. Deze week gaat het over risicopreferentie – van het onderzoek tot de presentatie aan consumenten

Risico’s binnen de Wtp

In de afgelopen artikelen is al veel aandacht geweest voor de keuzes die deelnemers krijgen en hoe een pensioenaanbieder daarin moet begeleiden. Eén van die onderwerpen gaat over risico’s. In dit kader hebben we het over drie dingen: 

  1. Risicopreferentie: de mate van risico waar een deelnemer zich comfortabel bij voelt
  2. Risicodraagkracht: de mate van risico die een deelnemer gegeven zijn persoonlijke situatie kan dragen
  3. Risicopreferentieonderzoek: een onderzoek dat de pensioenaanbieder uitvoert dat inzicht geeft in de mate waarin deelnemers risico’s kunnen en willen lopen ten aanzien van hun pensioen

Pensioenaanbieders staan vrij in hoe ze invulling geven aan deze onderwerpen. Voor een succesvolle invulling is het belangrijk te weten hoe een deelnemer tegenover risico’s staat. Nog belangrijker is niet alleen te weten hoe een deelnemer economisch tegenover risico’s staat, maar ook psychologisch

Hoe kijkt een deelnemer naar risico’s en kansen?

In risicopreferentie wordt vaak gesproken in termen van kansen. Hetzelfde geldt voor scenario’s. We praten dan vaak over dingen als “in 5% van de gevallen”. Voor een deelnemer zitten in termen van risico’s en kansen een aantal moeilijkheden: 

  1. Mensen zijn niet goed in staat om kansen op waarde te schatten. Hoe kleiner de kans, hoe minder goed iemand in staat is te begrijpen hoe groot die kans nou écht is. Vaak schatten ze die kleine kansen veel groter dan ze daadwerkelijk zijn
  2. Mensen zijn in generieke zin risico-avers, terwijl dit economisch gezien in veel gevallen helemaal niet nodig is. Risicopreferentie en risicodraagkracht komen daardoor vaak niet overeen

Welke invloed heeft dit op keuzes van een deelnemer?

Wanneer deelnemers niet goed kunnen inschatten hoe groot de kansen en risico’s zijn, kunnen ze ook niet inschatten wat de impact van hun keuzes is, en welke keuze dus de meest passende is. Wanneer deelnemers risico’s overschatten zullen ze sneller keuzes maken die economisch gezien niet passend zijn

Hoe kun jij risico’s en scenario’s presenteren? 

Biedt naast cijfers en percentages een alternatief. Geef risico’s en kansen bijvoorbeeld visueel weer, of gebruik storytelling om bepaalde scenario’s uit te werken. Op die manier geef je meer mensen de kans om informatie tot zich te nemen op een manier die bij hen past! Test en evalueer om te zien wat het beste werkt, en verbeter zo stap voor stap je omgeving!

Wat moet je vooral niet doen? 

Nu staat Sofie voor positiviteit en het goede voorbeeld, maar deze pensioencommunicatie willen we je niet onthouden. Mega-technisch, moeilijke woorden en vrij onduidelijk voor het “i-tje” naast de voorspelling van het opgebouwde pensioenkapitaal. Begrijp jij het? En wat doet dat met je deelnemers? We helpen natuurlijk heel graag om dit op te fleuren.

In deze editie van de nieuwsbrief bespreekt Sofie risicopreferentie. Op de hoogte blijven van alles wat er speelt rondom pensioen? Abonneer je hier op onze nieuwsbrief!