Privacybeleid

22 juli 2021

Wij hebben de privacyverklaring aangepast om weer te geven dat u ook op basis van uw locatie kunt sparen met de app. Onderstaande privacyverklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan Mijn Sofie B.V. verstrekt, bijvoorbeeld via het contactformulier, de nieuwsbrief opt-in of de app. Mijn Sofie B.V. hecht groot belang aan privacy van haar klanten en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Zij verwerkt data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent onder andere dat:

 • Wij duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • Wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • Wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • Wij, in onze rol van verwerker, alleen de persoonsgegevens verwerken voor het door de klant/opdrachtgever aangewezen doel en met de door klant gekozen middelen.
Persoonsgegevens die worden verwerkt

Mijn Sofie B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Mijn Sofie B.V. en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Mijn Sofie B.V. verstrekt. Mijn Sofie B.V. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Overige gegevens welke u actief verstrekt

We verzamelen meer persoonsgegevens in de app, denk daarbij aan de volgende persoonsgegevens:

 • Uw inloggegevens van uw account
 • Uw financiële doelen
 • Uw bankrekeningnummers
 • Uw financiële gegevens
 • Uw locatie als u hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft om op basis hiervan te sparen
Extra toelichting gebruik locatie

We gebruiken jouw locatie in de app. Deze locatie delen we niet met derden. We gebruiken deze functionaliteit alleen als je zelf een automaatje aanmaakt om te sparen op basis van locatie, dit automaatje actief is én je hiervoor expliciet toestemming geeft. We weten niet exact de locatie, maar een gebied waarin je je begeeft. Zodra je het gebied verlaat of binnenkomt gebruiken we deze trigger om te sparen. Deze straal slaan we versleuteld op in de back-end en is aan jou als persoon gekoppeld.

Waarom Mijn Sofie B.V. gegevens nodig heeft

Mijn Sofie B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Daarnaast kan Mijn Sofie B.V. uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit dienstverlening.

Ook kan Mijn Sofie B.V. uw persoonsgegevens verwerken om de functionaliteiten van de app te kunnen bieden en technisch te beheren. Wij gebruiken de locatie van uw telefoon om automatisch te sparen als u hiervoor in de app toestemming geeft. Wij gebruiken dan tevens de informatie of uw telefoon beweegt, om zo de batterij te besparen.

Tot slot kan Mijn Sofie B.V. uw persoonsgegevens gebruiken ten behoeve van marketingdoeleinden.

Dit beperkt zich enkel tot:

Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Intrekken toestemming

Indien een verwerking is gebaseerd op uw toestemming, dan bent u gerechtigd deze te allen tijde in te trekken (zonder terugwerkende kracht). Neem daarvoor contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Hoelang Mijn Sofie B.V. gegevens bewaart

Mijn Sofie B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de bovenstaande doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

Mijn Sofie B.V. verstrekt uw persoonsgegevens alléén en met uw toestemming aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien deze derden daarbij toegang hebben tot uw gegevens, nemen wij altijd passende maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens afdoende worden beveiligd en uitsluitend voor de beoogde doelen worden gebruikt.

Websitebezoek in kaart

Op de website van Mijn Sofie B.V. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Mijn Sofie B.V. gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Mijn Sofie B.V. maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Het IP-adres is daarbij geanonimiseerd door het laatste octet onherkenbaar te maken. De ingestelde termijn voor het bewaren van individuele gegevens worden op gebruikersniveau 14 maanden, de minimale, termijn bewaard. Mijn Sofie B.V. heeft een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Mijn Sofie B.V. heeft Google geen toestemming gegeven om via Mijn Sofie B.V. verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor Google-diensten. Sofie deelt tot slot geen gegevens met Google. Mijn Sofie B.V. maakt geen gebruik van andere Google diensten in combinatie met de analytics cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of bezwaar tegen verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mijnsofie.nl. Mijn Sofie B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op uw verzoek reageren. 

Aanpassen privacyverklaring

Mijn Sofie B.V. behoudt zich het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Op deze website plaatst Mijn Sofie B.V. eventuele herziene versies. Als een herziene versie wordt geplaatst zorgt Mijn Sofie B.V. voor een duidelijke melding hiervan met informatie over de belangrijkste wijzigingen.

Klacht indienen

Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens? Dan gaan wij hier graag met u over in gesprek. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht over een onjuiste verwerking van uw persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging

Mijn Sofie B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Mijn Sofie B.V. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Mijn Sofie B.V. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Mijn Sofie B.V. op via administratie@mijnsofie.nl. www.mijnsofie.nl is een website van Mijn Sofie B.V.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze website te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Mijn Sofie B.V. is als volgt te bereiken:

Postadres:  Hondiusstraat 40 3602 PJ Maarssen
Vestigingsadres:  Hondiusstraat 40 3602 PJ Maarssen
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 80799655

Telefoon:  +31 (0)6 46346112
E-mailadres:  info@mijnsofie.nl