Categorieën
Nieuws

Kom Sofie versterken als back-end developer!

* English below *

Wil jij onderdeel uitmaken van onze ondernemende scale-up, en zo de wereld een stukje mooier maken? We zoeken een:

Back-end developer – 32-40 uur (Dutch)

Help jij Sofie haar missie te halen? Sofie, een Social Fintech, heeft de ambitie om iedereen te stimuleren financieel gezonder en groener te leven. Onze sociale onderneming zoekt een back-end developer die het FinTech platform doorontwikkelt. Bij Sofie krijg je de kans een positieve impact te maken op de maatschappij, invloed uit te oefenen op onze tech-ontwikkeling en innovatie strategie, en mee te groeien met het bedrijf. 

Wie is Sofie? 

Sofie is een sociale onderneming die haar platform aanbiedt aan werkgevers en financiële instellingen. Medewerkers en klanten van deze bedrijven stimuleren we om aan de slag te gaan met hun geldzaken en groener leven. Sofie ziet dat er al genoeg aandacht is voor informatie en inzicht, maar nog veel te weinig voor een positieve benadering en activatie van mensen. Daar willen wij verandering in brengen. 

Dat doen we door technologie, gedragswetenschap en persoonlijke aandacht te combineren in ons FinTech platform. Onze stack bestaat o.a. uit: Kotlin, Spring Boot, Flutter, en Google Cloud. Bij Sofie koppel je sparen bijvoorbeeld aan locatie of bepaalde activiteiten. Met onze PSD II koppeling geven we op een intuïtieve manier inzicht in je geld en maken we werken aan je financiën leuk en makkelijk. We bedienen meerdere klanten en hebben een aantal prijzen gewonnen zoals de Publieksprijs van de Pensioenwegwijzer, de PSD2 innovatieprijs van Achmea en een eervolle vermelding in de categorie innovatie van de Pensioen Pro awards. Nadat we afgelopen jaren onze MVP live hebben gezet en hebben doorontwikkeld naar Sofie 2.0 gaan we nu voor de volgende stap.

Wie zoeken wij? 

Wij zoeken iemand die ons tech-platform wil helpen uitbreiden door het bouwen van nieuwe webservices, integraties en functionaliteiten. En als je het leuk vindt mag je ook initiatieven buiten je specialisme starten.

 • Jij krijgt energie van bouwen met Kotlin en Spring in de Google Cloud
 • Je werkt graag volgens DevOps principes, en je hebt een Agile mindset
 • Je identificeert en benut zelf kansen en lost kwetsbaarheden op
 • Weet hoe de samenwerking tussen front- en back-end werkt
 • Bij Sofie is de data van de gebruiker, jij zorgt voor privacy en security by design

Wat bieden wij? 

Je krijgt de vrijheid om zelf je werk te organiseren. Daarbij wordt je uiteraard in staat gesteld om succesvol te zijn in je werk. Je werkt samen met collega’s die allen expert zijn in hun vakgebied, of dat nu gaat om productontwikkeling, gedragswetenschap of financiële dienstverlening. Je kunt in je rol meegroeien met Sofie. Verder krijg je bij ons: 

 • Een salaris conform ons transparant salarishuis dat gebaseerd is op relevante jaren werkervaring. Als indicatie is je salaris bruto per maand excl. 8% vakantiegeld:
  • Bij 5 jaar ervaring: € 4.190,87 bruto per maand
  • Bij 10 jaar ervaring: € 5.399,87 bruto per maand
  • Bij 15 jaar ervaring: € 6.169,29 bruto per maand
 • Pensioen betaald door de werkgever en een financieel vitaliteitspakket
 • Een baan met zin, je maakt positieve impact op de maatschappij
 • Af en toe een midweekje werken op locatie, dit najaar zaten we in Kaatsheuvel
 • Meegroeimogelijkheden met Sofie
 • De ruimte om je werkweek in te richten zoals bij jou past. We werken twee dagen per week op ons kantoor bij de Social Impact Factory naast Utrecht Centraal

Ja, ik ben enthousiast! 

Solliciteer op een manier die bij jou past. Je mag een CV en motivatie mailen, maar ook een filmpje insturen, of direct een kennismaking plannen. Neem contact Christiaan op via hr@mijnsofie.nl en laat weten wat jij wilt!

Acquisitie op basis van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Join Sofie as a back-end developer!

Would you like to be part of our enterpricing scale-up and make the world a bit better? We are looking for a:

Back-end developer – 32-40 uur (English)

Will you help Sofie achieve her mission? Sofie, a Social Fintech, aims to encourage everyone to live financially healthier and greener lives. Our social enterprise is looking for a back-end developer to further develop our FinTech platform. At Sofie, you have the opportunity to make a positive impact on society, influence our tech development and innovation strategy, and grow with the company.

Who is Sofie?
Sofie is a social enterprise that offers its platform to employers and financial institutions. We encourage employees and customers of these companies to manage their finances and live greener lives. Sofie sees that there is already enough focus on information and insight, but far too little on a positive approach and activation of people. We want to change that.

We do this by combining technology, behavioral science, and personal attention in our FinTech platform. Our stack includes Kotlin, Spring Boot, Flutter, and Google Cloud. At Sofie, for example, you can link saving to location or specific activities. With our PSD II integration, we provide intuitive insights into your money and make managing your finances fun and easy. We serve multiple customers and have won several awards such as the Audience Award from Pensioenwegwijzer, the PSD2 Innovation Award from Achmea, and an honorable mention in the innovation category of the Pensioen Pro awards. After launching our MVP in recent years and developing it into Sofie 2.0, we are now ready for the next step.

Who are we looking for?
We are looking for someone who wants to help expand our tech platform by building new web services, integrations, and functionalities. And if you enjoy it, you can also start initiatives outside your area of expertise.

 • You get energized from building with Kotlin and Spring in the Google Cloud
 • You enjoy working according to DevOps principles and have an Agile mindset
 • You identify and seize opportunities and solve vulnerabilities
 • You understand how the collaboration between front-end and back-end works
 • At Sofie, user data is paramount; you ensure privacy and security by design

What do we offer?
You get the freedom to organize your work yourself. Additionally, you will be enabled to succeed in your work. You will work with colleagues who are all experts in their fields, whether it is product development, behavioral science, or financial services. You can grow in your role with Sofie. Furthermore, we offer:

 • A salary according to our transparent salary structure based on relevant years of work experience. As an indication, your gross monthly salary excluding 8% holiday allowance is:
  • With 5 years of experience: € 4,190.87 gross per month
  • With 10 years of experience: € 5,399.87 gross per month
  • With 15 years of experience: € 6,169.29 gross per month
 • Employer-paid pension and a financial vitality package
 • A meaningful job where you make a positive impact on society
 • Occasionally working a midweek on location, this fall we were in Kaatsheuvel
 • Growth opportunities with Sofie
 • The flexibility to organize your workweek as it suits you. We work two days a week at our office at the Social Impact Factory next to Utrecht Central

Yes, I’m enthusiastic!

Apply in a way that suits you. You can email a CV and motivation letter, but you can also send a video or directly schedule an introductory meeting. Contact us Christiaan via hr@mijnsofie.nl and let us know what you want!

Acquisition based on this vacancy is not appreciated.