Reduceren van financiële stress èn bijbehorende kosten

Financiële rust geeft ruimte in je hoofd. Ruimte die een positieve invloed heeft op de productiviteit én het humeur van medewerkers. Zonder stress gaan vergaderingen soepeler, is er minder frictie tussen medewerkers en kan een medewerker lekker aan de slag.

Met Sofie gaan medewerkers aan de slag om hun dromen achter na te gaan. Door de afwisseling tussen korte en lange termijn doelen blijven medewerkers actief aan de slag met hun financiën. Hierdoor zijn de financiële zaken op orde en worden schulden afgelost.

Wij geloven dat het belonen van die stappen cruciaal is om het vol te houden. Wij stimuleren dat medewerkers buffers opbouwen zodat zij tegen een stootje kunnen en dat ze actief sparen om ook hulp te kunnen inroepen van een financiële coach of voor advies. Ook sparen voor opleidingen wordt in de app ondersteund. Zo geeft u echt invulling aan een Leven Lang Leren!

Het terugbrengen van ziekteverzuimen het verhogen van de duurzame inzetbaarheid van werknemers zorgen ook voor een reductie in kosten. Wilt u meer weten over wat de kosten zijn van een medewerker met financiële zorgen in uw bedrijf? Doe dan de kostenscan die is ontwikkeld door het NIBUD en die te vinden is op www.financieelfittewerknemers.nl