Interviews met gebruikers

Als Interaction Designer zet Jade de gebruiker centraal in haar ontwerpproces. Dat betekent dat ze eerst de wensen en behoeften van gebruikers in kaart brengt, voordat ze aan schermen denkt. Voor Sofie heeft Jade interviews gedaan om erachter te komen wat er op dit moment speelt bij gebruikers en waar kansen liggen voor Sofie.

“Voor mijn onderzoek heb ik twee soorten interviews opgesteld. Eén interviewplan voor gebruikers van de Sofie-app en één interviewplan voor potentiële gebruikers.

Voor het interview met gebruikers van de app was het doel om behoeften en wensen van gebruikers in relatie tot de Sofie-app te achterhalen. Op die manier komen we erachter waar de interactie wrijft met de doelen en verwachtingen van de gebruiker. Ik besprak eerst algemene wensen op financieel gebied (los van Sofie). Daarna doorliep ik de huidige app, ondersteund met vragen, om erachter te komen waar de pijnpunten en kansgebieden concreet liggen.

Voor het interview met potentiële gebruikers was het doel om de status quo en de behoeften en verlangens in kaart te brengen. In dit interview besprak ik algemene behoeften en wensen, waarbij ik dieper inging op hoe de deelnemers nu hun geldzaken regelen en inzicht krijgen in hun geld. Vervolgens sneed ik het onderwerp ‘financiële hulp’ aan om te polsen hoe bereid ze zijn om aan de bel te trekken, en waar het aan ligt als dat niet het geval is.

Door twee soorten interviews af te leggen met verschillende invalshoeken, heb ik veel geleerd over de plus- en minpunten van de Sofie-app door de ogen van de gebruiker. Ook heb ik inzichten opgedaan over de behoeften van mensen op financieel gebied. Dit is een mooi startpunt om voort te bouwen.”

Inderdaad een mooi startpunt! Benieuwd naar wat de laatste stap is die Jade heeft gezet in haar onderzoeksfase? Houd de LinkedIn-pagina van Sofie in de gaten!