Hoe verhoog je pensioenportaalbezoek?

Met de naderende implementatie van de Wet Toekomst Pensioenen en bijhorende keuzebegeleiding onderzoekt Sofie samen met een pensioenfonds hoe portaalbezoek verhoogd kan worden door middel van activerende communicatie. Het pensioenfonds vraagt Sofie te helpen de conversie naar het platform te verhogen door mails en brieven aan te passen.

Sofie gelooft dat je pas een oplossing kunt bieden als je weet wat het probleem is. Daarom is ze gestart met het definiëren van het gewenste gedrag (bezoeken van het pensioenportaal of doorgeven van mailadres ten behoeve van online communicatie). Vervolgens zijn de blokkades om het gewenste gedrag te vertonen in kaart gebracht, net als de behoeftes van deelnemers ten aanzien van een oplossing. Vanuit dat startpunt is een longlist aan interventies ontwikkeld die in de praktijk zijn getest.

In een tweetal cyclussen testte Sofie de meest veelbelovende interventies voor de fysieke communicatie. Zo werd er onder meer gebruik gemaakt van het reciprocity principe: het pensioenfonds legde klant uit hoe ze elke dag hun best doen om de klant te helpen en vroeg de klant vervolgens om een gunst (overschakelen naar digitale communicatie). Dit leverde 27% hogere conversiecijfers op dan de standaardbrief die werd verstuurd.

Uit de interventies rondom de digitale communicatie kwam ook een interessante conclusie: activeren voor pensioen via extrinsieke motivatie, in dit geval een financiële incentive, blijkt niet effectief. Het bieden van een financiële beloning zet mensen niet in gang om aan de slag te gaan voor hun pensioen. Wat beter werkt is inspelen op de nieuwsgierigheid van deelnemers en het gebruiken van voorzichtig optimisme.

Worstel je nog met het voorbereiden van je deelnemers op de Wet Toekomst Pensioenen? Sofie helpt je graag om een gedragsgerichte oplossing te vinden. Met de inzichten uit eerdere onderzoeken en expertise in gedragswetenschap, zorg je met Sofie in cocreatie ervoor dat jouw deelnemers optimaal voorbereid zijn op de nieuwe pensioenwet!