Drie hypotheekverstrekkers en Sofie vormen Coalitie Betalingsproblemen!

Samen met drie Nederlandse hypotheekverstrekkers werkt Sofie aan een innovatieve standaard om mensen met geldzorgen beter te helpen. Wat deze samenwerking zo uniek maakt, is dat de hypotheekverstrekkers de handen ineenslaan om de klant écht op één te zetten. Niet meer concurreren maar innoveren! 

De hypotheekverstrekkers innoveren door via Sofie gebruik te maken van gedragswetenschappen en het IT platform van Sofie. Astrid Bruinsma-Eggink, de oprichter van Sofie, over de Coalitie: “Een bijzondere samenwerking waarin met elkaar heel open wordt gesproken. We hebben elkaar echt gevonden om zo met behulp van gedragswetenschappen en fintech klanten met betalingsproblemen te helpen!

Eerst heeft de coalitie samen bekeken hoe Sofie 3.0 eruit kan zien. Waar kan het makkelijker en beter voor mensen met geldzorgen? Het eerste onderdeel waar de Coalitie Betalingsproblemen zich op focust, is het verbeteren van het intakeproces voor klanten. Daarnaast komen ze elke zes weken bij elkaar om nieuwe oplossingen en samenwerkingen te onderzoeken.

Het intakeproces is het moment dat klanten met grote geldzorgen gevraagd wordt om meer informatie zodat de hypotheekverstrekker de situatie goed in kaart kan brengen. Deze klanten hebben bijvoorbeeld meer dan twee maanden achterstand op de hypotheek of is het niet gelukt om een eerdere betalingsregeling na te komen. Op basis van die informatie uit de intake helpt de hypotheekverstrekker de klant met een gerichte betalingsregeling. 

Gedragswetenschappers van Sofie brachten de blokkades en behoeftes van de doelgroep binnen het huidige intakeproces in kaart. Vervolgens ontwierp Sofie in co-creatie met de hypotheekverstrekkers een interventie die een aantal belangrijke drempels voor de klant weghaalt.

Benieuwd naar de Coalitie Betalingsproblemen of wat we hebben ontworpen? Neem gerust contact met Sofie op, of volg Sofie op LinkedIn!